Smlouva: Tábor rekonstrukce kanalizace Pod Parkány – 2.etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 100
Datum uzavření smlouvy: 19.02.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 20 962 889,00
Cena v Kč vč. DPH: 25 365 095,69
Zadávací řízení: Tábor rekonstrukce kanalizace Pod Parkány – 2.etapa

Název (předmět)

Tábor rekonstrukce kanalizace Pod Parkány – 2.etapa

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Tábor rekonstrukce kanalizace Pod Parkány - 2. etapa“, spočívající zejména v přepojení tří kanalizačních sběračů přicházejících z historického centra Tábora do jedné nové stoky.
Tato veřejná zakázka řeší etapu zahrnující výstavbu kanalizačního sběrače, který je veden ulicí Na Parkánech. Stávající stoky vedoucí z centra města přes parkány do ul. Lužnická a Čelkovická budou zrušeny. V rámci stavby bude provedena i tlaková přípojka z objektu č.p. 187 v ul. Pod Parkány do nové stoky ul. Na Parkánech.

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy