Smlouva: Planá nad Lužnicí, ulice ČSLA, obnova kanalizace a vodovodu, SO 06 - kanalizační stoka E

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 150
Datum uzavření smlouvy: 27.09.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 715 602,42
Cena v Kč vč. DPH: 865 878,93
Zadávací řízení: Planá nad Lužnicí, ulice ČSLA, obnova kanalizace a vodovodu, SO 06 - kanalizační stoka E

Název (předmět)

Planá nad Lužnicí, ulice ČSLA, obnova kanalizace a vodovodu, SO 06 - kanalizační stoka E

Stručný popis

Jedná se o obnovu kanalizace v Plané nad Lužnicí ulici ČSLA naproti zdravotnímu středisku. Kanalizační řad bude obnoven v materiálu PP, DN 300 v délce cca 40 m, včetně přepojení domovních přípojek a uličních vpustí, napojení na stávající kanalizaci a zhotovení kanalizačních šachet.
V rámci stavby obnovy kanalizace bude v místě opravy provedena rekonstrukce chodníku s přilehlým zeleným pásem a dotčeným uličním prostorem.
Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci pro provedení stavby zpracované projekční kanceláří VAKprojekt s.r.o., Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, IČ: 28159721, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále též „ZD“).
Členění dokumentace:
Jedná se o tyto stavební objekty:
SO-06.1 Kanalizační stoka E – třída ČSLA proti zdravotnímu středisku
SO-06.2 Šachta Š24a včetně přepojení potrubí
SO-06.3 Komunikace a zpevněné plochy

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy