Smlouva: Tábor, Měšice-Chýnovská ulice, kanalizace Východ

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 179
Datum uzavření smlouvy: 21.02.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 251 069,48
Cena v Kč vč. DPH: 5 143 794,07
Zadávací řízení: Tábor, Měšice-Chýnovská ulice, kanalizace Východ

Název (předmět)

Tábor, Měšice-Chýnovská ulice, kanalizace Východ

Stručný popis

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu stok jednotné kanalizace pro napojení obytné zástavby po jižní straně Chýnovské ulice v úseku od křižovatky ulic Měšická – Průhon až před zastávku MHD naproti č.p. 17, Hostinec Pod Kaštany. Celkové délka úseku je cca 360 m v dimenzi DN 300 a připojení stávajících a nových domovních přípojek. V rámci stavby dojde k obnově povrchů.

Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci pro provedení stavby zpracované projekční kanceláří Ing. Pavel Douša, Projektová a inženýrský kancelář, Luční 335, 390 03 Tábor, IČ: 103 25 123, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále též „ZD“).

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy