Smlouva: Sezimovo Ústí, ulice Pod Vrbou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace DÚR+DSP+IČ

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 182
Datum uzavření smlouvy: 04.03.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 400 572,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 694 692,12
Zadávací řízení: Sezimovo Ústí, ulice Pod Vrbou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace DÚR+DSP+IČ

Název (předmět)

Sezimovo Ústí, ulice Pod Vrbou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace DÚR+DSP+IČ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro vydání společného řízení a inženýrskou činnost na akci Sezimovo Ústí, ulice Pod Vrbou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Předmětem PD je přeložka a rekonstrukce dvou vodovodních řadů DN 110 PE, vedených převážně na soukromých pozemcích. Řady je nutné přeložit do veřejně přístupných pozemků a současně zajistit přepojení přípojek z obytných domů. Součástí PD je také rekonstrukce kanalizace BE DN 400, vedené v ulici Pod Vrbou, včetně kanalizačních přípojek od stávajících domovních šachet s vyloučením, nebo minimalizací sdružených přípojek. Součástí předmětu je i projednání technického řešení s jednotlivými vlastníky soukromých pozemků a zajištění jejich souhlasů se stavbou. Dále bude řešena obnova komunikací a chodníků a přeložka veřejného osvětlení.

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy