Smlouva: Planá nad Lužnicí - tlaková kanalizace v části ulice Okružní

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 186
Datum uzavření smlouvy: 02.04.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 164 045,52
Cena v Kč vč. DPH: 1 408 495,08
Zadávací řízení: Planá nad Lužnicí - tlaková kanalizace v části ulice Okružní

Název (předmět)

Planá nad Lužnicí - tlaková kanalizace v části ulice Okružní

Stručný popis

Jedná se o dostavbu stoky tlakové kanalizace, která bude napojena na stávající gravitační kanalizaci a dostavbu vodovodu, včetně přípojek v části ulice Okružní v Plané nad Lužnicí, pro možnost napojení vzniklých parcel určených pro výstavbu RD. Celková délka úseku tlakové kanalizace je cca 78 m v dimenzi d 63 a délka vodovodu je 13 m v dimenzi d 160. Vodovodní přípojky budou zakončeny na pozemku vodoměrnou šachtou a kanalizační přípojky záslepkou. V rámci stavby dojde k obnově povrchů.

Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci pro provedení stavby zpracované projekční kanceláří VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, IČ: 281 59 721, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále též „ZD“).

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy