Smlouva: Tábor, Čelkovická ulice - havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 248
Datum uzavření smlouvy: 17.03.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 159 356,33
Cena v Kč vč. DPH: 6 242 821,16
Zadávací řízení: Tábor, Čelkovická ulice - havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí

Název (předmět)

Tábor, Čelkovická ulice - havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavební akce s názvem „Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ulicích Lužnická a Čelkovická v Táboře“, spočívající v opravě stávajících částí vodovodní a kanalizační sítě, včetně rekonstrukce odboček pro domovní přípojky. Součástí realizace je odvodnění komunikace odvodňovacím žlabem s napojením do stoky a oprava stávající opěrné zdi. Po dobu stavby bude zajištěna opěrná zeď v Lužnické ulici. Výstavba je v projektové dokumentaci a výkazu výměr rozdělena do dvou etap, jelikož zadavatel z finančních důvodů původně předpokládal realizaci ve dvou letech. Předmětem zakázky je však realizace obou etap najednou. Blíže viz projektová dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy