Smlouva: Tábor, Štítného ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 257
Datum uzavření smlouvy: 24.05.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 12 458 130,03
Cena v Kč vč. DPH: 15 074 337,34
Zadávací řízení: Tábor, Štítného ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Název (předmět)

Tábor, Štítného ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Tábor, Štítného ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“, spočívající v rekonstrukci vodovodu a kanalizace a přepojení kanalizace. Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodního řadu V1 z potrubí PE 100 RC SDR 11 d 225 v délce 245,89 m, vybudování vodovodního propoje „Petra z Ústí“ z PE 100 RC SDR 11 d 90 v délce 7,03 m a zrušení řadů V2 (LT DN 200, dl. 158,77 m), V3 (LT DN 80, dl. 83,30) a V4 (LT DN 80, dl. 83,63 m). Dále bude provedena rekonstrukce kanalizační stoky A z PP DN 300 délky 137,79 m a stoky B z PP DN 300 délky 84,70 m. Potrubí původní stoky A bude zrušeno, ponecháno v zemi a zalito cementopopílkovou směsí. Veřejné části vodovodních a kanalizačních přípojek budou zrekonstruovány. Propojení se stávajícím vodovodem v ul. Krále Jiřího bude provedeno v zeleném pásu vedle komunikace.
Po dokončení prací budou v celém rozsahu stavby uvedeny plochy dotčené stavbou do původního stavu – oprava komunikací a chodníků. Blíže viz projektová dokumentace a ZD.

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy