Smlouva: Zpracování čistírenských kalů na AČOV - projektový manažer

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 260
Datum uzavření smlouvy: 26.05.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 185 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 433 850,00
Zadávací řízení: Zpracování čistírenských kalů na AČOV - projektový manažer

Název (předmět)

Zpracování čistírenských kalů na AČOV - projektový manažer

Stručný popis

Předmětem plnění této zakázky je poskytnutí služeb projektového manažera v rámci přípravy a realizace projektu "Zpracování čistírenských kalů na AČOV", který spočívá v přípravě a realizaci sušárny zvodněných kalů v areálu AČOV Tábor za kterou bude pravděpodobně umístěna i pyrolýzní jednotka (dále jen "projekt").

Věcný popis rozsahu činnosti projektového manažera:
poradenství ve vztahu k dotačním podmínkám,
příprava a organizační zajištění zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace v souladu s platnou legislativou a dotačními podmínkami,
vypracování a podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu,
příprava a organizační zajištění zadávacího řízení na dodavatele v souladu s platnou legislativou a dotačními podmínkami,
příprava a doložení podkladů k rozhodnutí o poskytnutí dotace,
investičně-inženýrská činnost v průběhu realizace projektu,
vypracování a podání závěrečného vyhodnocení projektu.

Bližší specifikace činnosti projektové manažera je obsažena v návrhu příkazní smlouvy (příloha č.3 výzvy) a bližší specifikace projektu je obsažena v PDÚR a ÚR projektu (příloha č.4 výzvy).

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy