Smlouva: Výběr provozovatele vodovodů a kanalizací pro Vodárenskou společnost Táborsko v letech 2022 až 2031

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 261
Datum uzavření smlouvy: 26.05.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 409 372 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 650 309 000,00
Zadávací řízení: Výběr provozovatele vodovodů a kanalizací pro Vodárenskou společnost Táborsko v letech 2022 až 2031

Název (předmět)

Výběr provozovatele vodovodů a kanalizací pro Vodárenskou společnost Táborsko v letech 2022 až 2031

Stručný popis

Předmětem koncesního řízení je uzavření Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ve vlastnictví VST, tj. smlouvy o provozování ve smyslu § 8 odst. 2 ZoVaK s právem výběru vodného a stočného náležejícím koncesionáři/provozovateli ve smyslu § 8 odst. 13 a 14 ZoVaK, jejímž předmětem bude pacht vodovodů a kanalizací ve vlastnictví VST koncesionáři/provozovateli a závazek koncesionáře/provozovatele řádně zajistit provozování tohoto majetku ve smyslu příslušných ustanovení ZoVaK.

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy