Smlouva: Sezimovo Ústí, ulice Okružní – rekonstrukce odlehčovacího potrubí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 267
Datum uzavření smlouvy: 27.07.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 23 410 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 28 326 100,00
Zadávací řízení: Sezimovo Ústí, ulice Okružní – rekonstrukce odlehčovacího potrubí

Název (předmět)

Sezimovo Ústí, ulice Okružní – rekonstrukce odlehčovacího potrubí

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Sezimovo Ústí – OK – Okružní ul. - rekonstrukce odlehčovacího potrubí“, spočívající v rekonstrukci stávající odlehčovací stoky vedené přes soukromé pozemky zahrádkářské kolonie v prodloužení ulice Okružní jižně od areálu koupaliště. Odlehčovací stoka bude přeložena mimo zahrádkářskou kolonii do místní komunikace. Odlehčovací stoka bude současně zkapacitněna. V rámci výstavby nového odlehčovacího potrubí bude realizován nový vírový separátor a výustní objekt.
Zrekonstruovaná odlehčovací stoka bude využívána k odvádění naředěných odlehčených splaškových a dešťových odpadních vod z přilehlých nemovitostí a uličních vpustí. Po dokončení výstavby bude součástí kanalizační sítě města Sezimova Ústí.
Součástí realizace je přeložka vnitřního vodovodu s osazením podzemního hydrantu a přeložka veřejného osvětlení.
Po dokončení prací budou v celém rozsahu stavby uvedeny plochy dotčené stavbou do původního stavu. Blíže viz projektová dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy