Smlouva: Tábor - Hlinice, vodovod a kanalizace - DÚR+DSP

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 271
Datum uzavření smlouvy: 26.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 983 300,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 819 793,00
Zadávací řízení: Tábor - Hlinice, vodovod a kanalizace - DÚR+DSP

Název (předmět)

Tábor - Hlinice, vodovod a kanalizace - DÚR+DSP

Stručný popis

Předmětem plnění zakázky jsou projekční a inženýrské služby pro vyhotovení projektových podkladů potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby s názvem „Tábor – Hlinice, vodovod a kanalizace“, spočívající v rekonstrukci a dostavbě kanalizace a vodovodu (včetně intenzifikace ČOV) v místní části Tábora s názvem Hlinice. U kanalizace se bude jednat o variantu č. II dle technické studie – oddílná kanalizace. Součástí realizace stavby bude i intenzifikace ČOV Záluží – viz závěry studie. Dále součástí realizace budou geologické a hydrogeologické zkoušky a posouzení a návrh opatření hrází rybníků geotechnikem, případné potřebné geodetické doměření nezbytné pro zdárné dokončení díla.

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy