Smlouva: Tábor, Jesenského ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 274
Datum uzavření smlouvy: 22.09.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 10 369 371,00
Cena v Kč vč. DPH: 12 546 938,91
Zadávací řízení: Tábor, Jesenského ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Název (předmět)

Tábor, Jesenského ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Tábor, Jesenského ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“, spočívající v obnově stávající kanalizace včetně kanalizačních přípojek, obnově vodovodu včetně vodovodních přípojek, obnově povrchů a odvodnění povrchů v ulici Jesenského v úseku mezi ulicemi Skálova a Zelená.

Po dokončení prací budou v celém rozsahu stavby uvedeny plochy dotčené stavbou do původního stavu – oprava komunikací a chodníků.

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy