Smlouva: Stavební úpravy ulice V Krátké, Tábor

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 305
Datum uzavření smlouvy: 17.07.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 831 914,92
Cena v Kč vč. DPH: 3 426 617,05
Zadávací řízení: Stavební úpravy ulice V Krátké, Tábor

Název (předmět)

Stavební úpravy ulice V Krátké, Tábor

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby s názvem „Stavební úpravy ulice V Krátké, Tábor“ podle zpracované projektové dokumentace.

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:
SO 01 kanalizační stoky
SO 02 vodovodní řady
SO 03 vodovodní a kanalizační odbočky
SO 04,05 komunikace, chodníky
SO 06 provizorní dešťová přípojka
SO 99 ostatní a vedlejší náklady

Projektová dokumentace (dále též „PD“) řeší zejména:
 rekonstrukci kanalizační stoky o délce cca 77 m,
 rekonstrukci vodovodního řadu o délce cca 83 m,
 zřízení pěti kusů odboček pro domovní přípojky vodovodu,
 rekonstrukci místní komunikace s asfaltovým povrchem v délce cca 56m s odvodněním do tří nových uličních vpustí,
 rekonstrukce chodníků, včetně sjezdů z přilehlých nemovitostí, s povrchem z betonové zámkové dlažby a osazením šesti odvodňovacích žlabů s mříží,
 provedení a následné zrušení provizorní dešťové přípojky v délce 57 m, do které budou dočasně během stavby napojeny dešťové odpady ze střech.

Předmět plnění veřejné zakázky bude hrazen těmito investory:
- Městem Tábor,
- Vodárenskou společností Táborsko s.r.o.
Předmět plnění veřejné zakázky tvoří jedno dílo, ale z důvodu rozdílného financování je rozdělen na 2 části (pozn. nejedná se o rozdělení veřejné zakázky na části ve smyslu § 35 zákona), na které budou uzavřeny samostatné smlouvy. Jedná se o toto rozdělení dle projektové dokumentace a
soupisu prací a dle osoby investora:

a) Město Tábor je investorem těchto stavebních objektů (dále jen "SO") dle soupisu prací:
SO-04,05 Komunikace, chodníky
SO-06 Provizorní dešťová přípojka
SO-99 Procentuální podíl vedlejších a ostatních nákladů stanovený v soupisu prací

b) Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. je investorem těchto SO dle soupisu prací:
SO-01 Kanalizační stoky
SO-02 Vodovodní řady
SO-03 Vodovodní a kanalizační odbočky
SO-99 Procentuální podíl vedlejších a ostatních nákladů stanovený v soupisu prací

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy