Smlouva: AČOV Tábor, oprava stavebních objektů - DPS

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 310
Datum uzavření smlouvy: 22.11.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 625 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 756 250,00
Zadávací řízení: AČOV Tábor, oprava stavebních objektů - DPS

Název (předmět)

AČOV Tábor, oprava stavebních objektů - DPS

Stručný popis

Předmětem plnění díla je zpracování projektových podkladů potřebných pro výběr zhotovitele a provádění stavby s názvem "AČOV Tábor, oprava stavebních objektů" a zajištění inženýrské činnosti. Projektová dokumentace stavby bude zahrnovat tyto stavební objekty:

SO 01 ŠNEKOVÁ ČERPACÍ STANICE
- sanace a nátěr ocelových konstrukcí včetně plechové krytiny šnekových čerpadel, jeřábu a zábradlí,
- sanace a oprava betonových povrchů,
- zrušení jímek pro plováky,
- lokální sanace a oprava úchytových lišt pro kryty šnekových čerpadel,
- výměna kanalizačních stavítek.

SO 02 ČESLOVNA
- sanace a nátěr podlah,
- sanace a oprava pochozích zákrytových plechů,
- výměna pororoštů,
- sanace a oprava betonových konstrukcí stavítek,
- zrušení čerpacích jímek.

SO 03 LAPÁK PÍSKU
- sanace a oprava betonových povrchů,
- sanace a nátěr ocelových konstrukcí včetně pojízdného mostu,
- zhotovení nové betonové desky okolo lapáku písku.

SO 04 DEŠŤOVÁ ZDRŽ VČETNĚ ODLEHČOVACÍ JÍMKY
- sanace a oprava betonových povrchů,
- sanace a nátěr ocelových konstrukcí.

SO 05 KOLEKTOR (VNITŘNÍ I VENKOVNÍ ČÁST)
- sanace a oprava betonových povrchů,
- vyspravení dilatačních spár,
- sanace a nátěr ocelových konstrukcí včetně nádrží,
- nátěr nádrží pro dovoz kalu.

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy