Smlouva: Sezimovo Ústí, Wolkerova a 1. Máje - rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace - STUDIE

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 311
Datum uzavření smlouvy: 05.12.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 987 978,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 195 453,38
Zadávací řízení: Sezimovo Ústí, Wolkerova a 1. Máje - rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace - STUDIE

Název (předmět)

Sezimovo Ústí, Wolkerova a 1. Máje - rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace - STUDIE

Stručný popis

Předmětem plnění díla je zajištění zaměření, průzkumů a zpracování studie na akci "Sezimovo Ústí, Wolkerova a 1. Máje - rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace.

Předmětem díla je zajištění podkladů a vypracování studie, která bude v zájmovém území řešit:

rekonstrukci vodovodů, přičemž v rámci rekonstrukce dojde k jejich vymístění ze soukromých pozemků,

přeložku a přepojeních vodovodních přípojek v rozsahu nezbytně nutném pro jejich přepojení, přičemž na veřejně přístupných pozemcích bude provedena oprava v celém rozsahu,

rekonstrukci kanalizace,

opravu kanalizačních přípojek na veřejně přístupných pozemcích,

vybudování nové dešťové kanalizace, přičemž její dimenze a uložení bude výhledově umožňovat odvádění dešťových vod z ulice Budějovická a nám. Tomáše Bati.,

rekonstrukci komunikace.

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy