Smlouva: Tábor, Sedláčkova, U Cihelny, Za Výtopnou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - DÚSP+DPS

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 313
Datum uzavření smlouvy: 06.02.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 705 100,00
Cena v Kč vč. DPH: 853 717,00
Zadávací řízení: Tábor, Sedláčkova, U Cihelny, Za Výtopnou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - DÚSP+DPS

Název (předmět)

Tábor, Sedláčkova, U Cihelny, Za Výtopnou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - DÚSP+DPS

Stručný popis

Předmětem plnění díla je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP), zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného povolení (IČ SP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně zpracování výkazu výměr a kontrolního rozpočtu pro stavbu s názvem „Tábor, Sedláčkova, U Cihelny, Za Výtopnou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace.

Projektová dokumentace bude řešit tyto objekty v zájmovém území:

- rekonstrukce vodovodu,
- rekonstrukce kanalizace,
- rekonstrukce vodovodních přípojek na veřejně přístupných pozemcích,
- rekonstrukce kanalizačních přípojek na veřejně přístupných pozemcích,
- oprava povrchů po výkopech v koordinaci s městem Tábor, jenž je investorem rekonstrukce povrchů

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy