Smlouva: Planá nad Lužnicí, odpojení dešťových vod, parc. č. 8

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 315
Datum uzavření smlouvy: 15.04.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 157 084,44
Cena v Kč vč. DPH: 1 400 072,17
Zadávací řízení: Planá nad Lužnicí, odpojení dešťových vod, parc. č. 8

Název (předmět)

Planá nad Lužnicí, odpojení dešťových vod, parc. č. 8

Stručný popis

Předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby je provedení potrubí pro převedení dešťových vod, které jsou nyní napojeny na jednotnou kanalizaci do pobřežního sběrače, do řeky Lužnice.

Jedná se o stavbu potrubí pro odpojení dešťových vod a jejich následné vyústění do řeky Lužnice pomocí stávající výustního potrubí DN500 vedeného ze stávající čerpací stanice ČS 2.2 průsakových vod PPO města Planá nad Lužnicí. Dešťové vody z části náměstí jsou nyní podchyceny dešťovou
kanalizací, která je napojena na jednotnou kanalizaci do pobřežního sběrače OC800. V potrubí pobřežního sběrače OC800 dochází ke smíchání „čistých“ dešťových vod se směsí dešťových a splaškových vod. Z kapacitních důvodů je pobřežní sběrač osazen odlehčovacími komorami, kde dochází k oddělení velké části směsných vod a tyto oddělené vody jsou odlehčovacími potrubími
vypouštěny do řeky Lužnice. Jedna odlehčovací komora je zřízena u mostu a druhá je součástí čerpací stanice, která přečerpává zbytek vod ze sběrače potrubím DN250 do areálové centrální ČOV Tábor.

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy