Smlouva: Obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu a rekonstrukce ulice Vožická v Táboře

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 317
Datum uzavření smlouvy: 10.05.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 15 318 590,47
Cena v Kč vč. DPH: 18 535 494,47
Zadávací řízení: Obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu a rekonstrukce ulice Vožická v Táboře

Název (předmět)

Obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu a rekonstrukce ulice Vožická v Táboře

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu a rekonstrukce ulice Vožická v Táboře“ spočívající v celkové rekonstrukci kanalizace, vodovodu a komunikace včetně dešťové kanalizace ulice Vožická od křižovatky s ulicí Blanická za křižovatku s ulicí Šelmberská.

Stavba řeší zejména:
- obnovu kanalizačních stok o délce cca 361 m, které nahradí stávající nevyhovující kanalizaci a zrušení stávajících stok,
- obnovu částí kanalizačních přípojek na pozemku Města Tábor,
- obnovu a dostavbu vodovodního řadu o délce cca 342 m, který nahradí stávající nevyhovující vodovod v současnosti vedený na soukromých pozemcích a zrušení stávajícího vodovodu,
- obnovu vodovodních přípojek v rozsahu od hlavního řadu po hranici soukromého pozemku,
- rekonstrukce stávající komunikace o délce cca 350 m v celém profilu s využitím technologie recyklace za studena,
- obnovu chodníků narušených pokládkou sítí,
- obnovu nezpevněných ploch včetně osetí a doplnění odstraněných keřů,
- obnovu stávajících uličních vpustí a jejich doplnění 8mi novými vpustmi,
- obnovu vodorovného dopravního značení.

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy