Smlouva: Rekonstrukce kanalizace Sezimovo Ústí, ulice Dr. E. Beneše - etapa II. a III

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 318
Datum uzavření smlouvy: 24.05.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 11 944 737,83
Cena v Kč vč. DPH: 14 453 132,77
Zadávací řízení: Rekonstrukce kanalizace Sezimovo Ústí, ulice Dr. E. Beneše - etapa II. a III

Název (předmět)

Rekonstrukce kanalizace Sezimovo Ústí, ulice Dr. E. Beneše - etapa II. a III

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavební akce s názvem „Rekonstrukce
kanalizace, Sezimovo Ústí, ulice Dr. E. Beneše - etapa II. a III.“ spočívající v rekonstrukci stávající kanalizace v délce cca 400 m. V rámci rekonstrukce bude částečně potrubí vedeno v nové trase, aby bylo vymístěno ze soukromých pozemků. Nově navržené kameninové potrubí je DN 600 v délce cca 300 m a DN 500 v délce cca 100 m. Stoka bude křížit krajskou komunikaci E55 otevřeným výkopem, při uzavření vždy jednoho jízdního pruhu. Po obou stranách křížené komunikace dojde k úpravě silničního příkopu, kde budou ve dně osazeny
žlabovky. Navazující svahy budou ohumusovány a osety travním semenem. V místě přechodu příkopu přes navrhovanou kanalizaci bude potrubí obetonováno, boční stěny budou obloženy lomovým kamenem do betonu. Součástí je i přepojení kanalizační přípojky a dodávka přenosu měření na kanalizace, včetně zhotovení přípojky NN.

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy