Smlouva: Sezimovo Ústí, Wolkerova a 1. Máje – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace – DÚSP+DPS+AD

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 319
Datum uzavření smlouvy: 18.06.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 797 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 384 370,00
Zadávací řízení: Sezimovo Ústí, Wolkerova a 1. Máje – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace – DÚSP+DPS+AD

Název (předmět)

Sezimovo Ústí, Wolkerova a 1. Máje – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace – DÚSP+DPS+AD

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou projekční a inženýrské služby pro vyhotovení projektových podkladů potřebných pro vydání společného povolení povolení (DÚSP), zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby (DPS) včetně zpracování výkazu výměr a kontrolního rozpočtu a výkon autorského dozoru (AD) stavby s názvem „Sezimovo Ústí, Wolkerova a 1. Máje – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace“. Jednotlivé činnosti budou prováděny v obvyklém rozsahu.

Projektová dokumentace bude vypracována ve stupních pro společné povolení a provádění stavby. Součástí předmětu plnění je rovněž zpracování plánu BOZP, návrhu DIO a případné zpracování havarijních a povodňových plánů. Součástí plnění předmětu díla je zajištění všech potřebných průzkumů, bilancí, posudků, věcných břemen, veřejných sítí a zaměření řešeného území v rozsahu potřebném pro zdárné a úplné zhotovení projektové dokumentace. Dále zhotovitel v rámci plnění veřejné zakázky zajistí vydání pravomocného společného povolení. Projektová dokumentace bude vyhotovena a odevzdána samostatně pro ulici Wolkerova a samostatně pro ulici 1. Máje a musí umožnit realizaci ulic samostatně v rozdílných termínech. Stejně tak musí být zajištěno vydání společného povolení samostatně pro ulici Wolkerova a samostatně pro ulici 1. Máje.

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy