Smlouva: Planá Ve Vilách - Oprava kanalizace

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 81
Datum uzavření smlouvy: 21.09.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 890 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 706 900,00
Zadávací řízení: Planá Ve Vilách - Oprava kanalizace

Název (předmět)

Planá Ve Vilách - Oprava kanalizace

Stručný popis

Předmětem stavby „Planá Ve Vilách - Oprava kanalizace“ je obnova jednotné kanalizace BE DN 400, úprava stávající kanalizace v ulici Zahradní, aby nedošlo k zápornému úhlu napojení na novou kanalizaci. Území stavby je situováno v ulici Ve Vilách, v blízkosti ulic Ústrašická a Voborská, do křižovatky s ulicí Voborská po konec kanalizace před domem č.p. 129.
Dále je řešená rekonstrukce komunikace, která je navržena v ulici Ve Vilách v rozsahu křižovatek mezi ulicemi Voborská a Zahradní, včetně těchto křižovatek. Stavba je umístěna v intravilánu města Planá nad Lužnicí na západním břehu řeky Lužnice. V ulici Ve Vilách stavba řeší rekonstrukci krytu komunikace po obnově kanalizace v celém rozsahu zpevněné plochy.
Dále bude provedena rekonstrukce chodníku na západní straně ulice a rekonstrukce stávajících zpevněných vjezdů a parkovacích ploch v řešeném úseku.

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy