Smlouva: Rekonstrukce kanalizace Pod Parkány – 1.etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 93
Datum uzavření smlouvy: 23.11.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 12 963 284,00
Cena v Kč vč. DPH: 15 685 573,64
Zadávací řízení: Rekonstrukce kanalizace Pod Parkány – 1.etapa

Název (předmět)

Rekonstrukce kanalizace Pod Parkány – 1.etapa

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Tábor rekonstrukce kanalizace Pod Parkány - 1. etapa“, spočívající zejména v rekonstrukci stok jednotné kanalizace a přeložce vodovodního řadu v ul. Čelkovická, které se sestávají z 148,64 m kameninového potrubí DN 500, 32,84 m kameninového potrubí DN 250 pro kanalizaci a 293,25 m polyetylenového potrubí DN 90 pro vodovod.
Stavba zahrnuje přepojení všech dotčených kanalizačních přípojek, přípojek uličních vpustí a domovních vodovodních přípojek. Součástí předmětu plnění je i výstavba deseti prefabrikovaných kanalizačních spadišť.
Nedílnou součástí předmětu plnění je i statické posouzení a návrh opatření na zajištění objektů podél staveniště.

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy