Smlouva: Planá Chýnovská - Přeložka vodovodu DN 300

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 94
Datum uzavření smlouvy: 11.12.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 9 756 148,00
Cena v Kč vč. DPH: 11 804 939,08
Zadávací řízení: Planá Chýnovská - Přeložka vodovodu DN 300

Název (předmět)

Planá Chýnovská - Přeložka vodovodu DN 300

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je přeložka stávajícího veřejného vodovodního řadu v nevyhovujícím technickém stavu, který je v současné době z významné části umístěn v soukromých pozemcích.
Bude realizována přeložka vodovodního řadu (SO 01) z tvárné litiny DN300 v celkové délce 769,5m včetně přepojení domovních přípojek + vysazení dvou nových domovních přípojek. Trasa navrhovaného vodovodního řadu je vedena v komunikaci ulice Chýnovská. V rámci stavby budou přepojeny stávající vodovodní přípojky. Bude zhotoven trubní most pro nové překonání železniční vlečky.

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy