Veřejná zakázka: Tábor, Jeronýmova ulice - oprava vodovodu a kanalizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 77
Systémové číslo: P20V00000009
Evidenční číslo zadavatele: VST-08/2020
Datum zahájení: 04.06.2020
Nabídku podat do: 24.06.2020 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tábor, Jeronýmova ulice - oprava vodovodu a kanalizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu stávajícího vodovodu a kanalizace v Táboře, která zajistí prodloužení životnosti stávající stavby v rozsahu od křižovatky Jeronýmova x Šafaříkova ke křižovatce Jeronýmova x Valdenská. Oprava kanalizace BE 300 o délce cca 102 m bude provedena
bezvýkopovou technologií pomocí sanačního rukávce ze skelných vláken vytvrzeného UV zářením. Opraveny budou i kanalizační šachty.

Dále bude provedena oprava vodovodu LT 100 v délce cca 88
m výkopovou metodou, včetně opravy vodovodních přípojek na veřejné části.

V rámci stavby dojde k obnově povrchů.

Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci pro provedení stavby, zpracované projekční kanceláří Ing. Daniel Benda, Ojířova 81, 390 03 Tábor, IČ: 874 66 759, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále též „ZD“).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tábor

Zadavatel

 • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
 • IČO: 26069539
 • Poštovní adresa:
  Kosova 2894
  39002 Tábor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vstab.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky