Veřejná zakázka: Tábor, Smetanova 1284 - zrušení kanalizační stoky a přepojení přípojek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 78
Systémové číslo: P20V00000010
Evidenční číslo zadavatele: VST-09/2020
Datum zahájení: 12.06.2020
Nabídku podat do: 24.06.2020 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tábor, Smetanova 1284 - zrušení kanalizační stoky a přepojení přípojek
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o zrušení stávající kanalizační stoky a přepojení přípojek. Bude zrušena stávající vejčitá stoka 800/1200 v úseku o délce cca 102 m a vejčitá stoka 600/900 o délce cca 150 m. Zrušení bude provedeno zalitím profilu stok betonem. V rámci této akce je řešeno přepojení přípojky kanalizace pro objekt č.p. 1284. Tato přípojka bude zaústěna do kanalizační stoky v Jeronýmově ulici. Důvodem pro přepojení je rušení původní kanalizační stoky 800/1200, do které je v současné době přípojka zaústěna. Dále je předmětem řešení zasakování dešťových vod z dešťového svodu, který odvodňuje část střechy objektu školky a od 1 uliční vpusti na parkovišti před školkou. Tyto přípojky jsou také v současné době napojeny do rušené stoky.

Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci pro provedení stavby zpracované projekční kanceláří Ing. Pavel Douša, Projektová a inženýrská kancelář, Luční 335, 390 03 Tábor, IČ: 103 25 123, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále též „ZD“).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tábor

Zadavatel

 • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
 • IČO: 26069539
 • Poštovní adresa:
  Kosova 2894
  39002 Tábor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vstab.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky