Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zpracování čistírenských kalů AČOV Tábor
Odesílatel Veronika Kloudová
Organizace odesílatele D A B O N A s.r.o. [IČO: 64826996]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.07.2023 09:54:54
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Vysvětlení, změny a doplnění ze dne 4.7.2023 - Soupis dodávek, stavebních prací a služeb s VV - revize č. 1


Přílohy
- Příloha č. 1 - Soupis dodávek, stavebních prací a služeb s VV - revize č. 1.xlsx (1,014.26 KB)