Veřejná zakázka: Zpracování čistírenských kalů AČOV Tábor

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 114
Systémové číslo: P23V00000010
Evidenční číslo zadavatele: VST-14/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-025735
Datum zahájení: 15.06.2023
Nabídku podat do: 27.07.2023 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování čistírenských kalů AČOV Tábor
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem dané veřejné zakázky je doplnění stávajícího souboru kalového hospodářství areálu AČOV Tábor, přičemž hlavním účelem dané veřejné zakázky je dodání a doplnění nového technologického souboru sušárny odvodněných kalů a karbonizační jednotky , které reflektuje výhledový legislativní stav v oblasti nakládání s čistírenskými kaly a umožňuje jejich další efektivní využití.
Stávající kapacita ČOV (95 000 EO60) ani povolené množství a kvalita vypouštěných odpadních vod se nemění.
Parametry předmětu veřejné zakázky:

Návrhová kapacita sušárny odvodněných kalů ............................10 000 t/rok
Obsah sušiny odvodněného kalu před sušením ......................... 20 - 25 %, průměrně 22 %
Požadovaný obsah sušiny kalu po usušení .................................. ≥ 90 %
Předpokládaná provozní doba sušárny kalů ................................. 7 500 h/rok
Návrhová produkce usušeného kalu .....................................max. 2 800 t/rok
Návrhová produkce karbonizovaného kalu ............................max. 1 800 t/rok
Předpokládaná výhřevnost kalu ………… 11,5 MJ/kg sušiny
Karbonizace při teplotách ………………… 550-650 stupňů C
Specifická spotřeba tepla sušárny na odpaření 1 kg vody bude … max. 0,89 kWt a nižší
Specifická spotřeba el. energie sušárny na odpaření 1 kg vody … max. 0,09 kWt a nižší.

Seznam provozních souborů a stavebních objektů je uveden v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Podrobnější popis předmětu této veřejné zakázky je uveden v nedílné příloze č. 6 a 7 této ZD - tj. Projektová dokumentace ve stupni DPS a Soupisu dodávek, stavebních prací a služeb s výkazem výměr.

Vybraný dodavatel bude povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027, a bude povinen spolupracovat se zadavatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí. Vybraný dodavatel bude dále povinen umožnit vstup na lokalitu veškerým administračním a kontrolním orgánům Operačního programu Životní prostředí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Tábor

Zadavatel

 • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
 • IČO: 26069539
 • Poštovní adresa:
  Kosova 2894
  39002 Tábor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vstab.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky