Smlouva: AČOV Tábor, kalová koncovka II. etapa - nádrže

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 109
Datum uzavření smlouvy: 26.03.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 24 793 021,00
Cena v Kč vč. DPH: 29 999 555,41
Zadávací řízení: AČOV Tábor, kalová koncovka II. etapa - nádrže

Název (předmět)

AČOV Tábor, kalová koncovka II. etapa - nádrže

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace a modernizace stávajícího technologického vystrojení kalové koncovky AČOV Tábor za účelem zvýšení její kapacity, účinnosti a provozní spolehlivosti, spolu s prodloužením životnosti stávajících stavebních objektů, zahrnující úpravy nadzemních objektů a nádrží. V rámci realizace proběhne výměna původní technologie odtahu a čerpání primárního kalu spolu s modernizací dílčích souborů kalového a plynového hospodářství včetně souvisejících úprav instalací elektro a ASŘTP. V rámci stavební části bude proveden potřebný rozsah úprav dotčených objektů i nádrží, bez nutnosti nových dostaveb. Hlavním modernizačním opatřením je zvýšení užitného objemu anaerobních reaktorů zakrytím původní uskladňovací nádrže a její přeměnou na vyhnívací nádrž II°. Původní zahušťovací nádrž bude rekonstruována a vystrojena jako uskladňovací. Současně se změnou účelu nové vyhnívací nádrže II° bude doplněna potřebná technologie plynového hospodářství (plynové kompresorovny a plynové kotelny). Bude tak dokončen proces celkové obnovy areálu AČOV, započatý předcházející stavbou (Tábor, intenzifikace technologické linky AČOV), realizované v letech 2013 – 2014. První etapa modernizace kalové koncovky – odvodňování kalu – již byla dokončena.

Nedílnou součástí předmětu plnění díla je zpracování návrhu doplnění provozního řádu AČOV a předložení ke schválení zadavatelem / objednatelem.

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy