Veřejná zakázka: AČOV Tábor, kalová koncovka II. etapa - nádrže

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 65
Systémové číslo: P19V00000002
Evidenční číslo zadavatele: VST-02/2019
Datum zahájení: 16.02.2019
Nabídku podat do: 07.03.2019 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: AČOV Tábor, kalová koncovka II. etapa - nádrže
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace a modernizace stávajícího technologického vystrojení kalové koncovky AČOV Tábor za účelem zvýšení její kapacity, účinnosti a provozní spolehlivosti, spolu s prodloužením životnosti stávajících stavebních objektů, zahrnující úpravy nadzemních objektů a nádrží. V rámci realizace proběhne výměna původní technologie odtahu a čerpání primárního kalu spolu s modernizací dílčích souborů kalového a plynového hospodářství včetně souvisejících úprav instalací elektro a ASŘTP. V rámci stavební části bude proveden potřebný rozsah úprav dotčených objektů i nádrží, bez nutnosti nových dostaveb. Hlavním modernizačním opatřením je zvýšení užitného objemu anaerobních reaktorů zakrytím původní uskladňovací nádrže a její přeměnou na vyhnívací nádrž II°. Původní zahušťovací nádrž bude rekonstruována a vystrojena jako uskladňovací. Současně se změnou účelu nové vyhnívací nádrže II° bude doplněna potřebná technologie plynového hospodářství (plynové kompresorovny a plynové kotelny). Bude tak dokončen proces celkové obnovy areálu AČOV, započatý předcházející stavbou (Tábor, intenzifikace technologické linky AČOV), realizované v letech 2013 – 2014. První etapa modernizace kalové koncovky – odvodňování kalu – již byla dokončena.

Nedílnou součástí předmětu plnění díla je zpracování návrhu doplnění provozního řádu AČOV a předložení ke schválení zadavatelem / objednatelem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 28 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
 • IČO: 26069539
 • Poštovní adresa:
  Kosova 2894
  39002 Tábor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vstab.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky