Smlouva: Tábor - Klokoty, přetížení kanalizace u nemocnice - 1. etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 134
Datum uzavření smlouvy: 03.09.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 6 598 922,58
Cena v Kč vč. DPH: 7 984 696,32
Zadávací řízení: Tábor - Klokoty, přetížení kanalizace u nemocnice - 1. etapa

Název (předmět)

Tábor - Klokoty, přetížení kanalizace u nemocnice - 1. etapa

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Tábor – Klokoty, přetížení kanalizace u nemocnice – 1. etapa“, spočívající zejména ve zkapacitnění odtokové stoky z OK 12 podél východní hranice areálu Nemocnice Tábor před Jordánskou ulicí a vymístění této stoky z nepřístupných soukromých pozemků do veřejných pozemků a pozemků Nemocnice Tábor. Zájmové území se nachází severozápadně od historického centra města Tábor, v blízkosti a částečně v areálu okresní Nemocnice Tábor. Odtok ze stávající odlehčovací komory OK umístěné v blízkosti ul. Kpt. Jaroše je veden podél místní panelové komunikace pro pěší vedoucí podél východní hranice areálu nemocnice (část stoky v této trase zůstane zachována), pokračující stoka dnes vedená dále po soukromých pozemcích (pro mechanizaci nepřístupné údolí bezejmenné vodoteče končící zahradou přilehlou k domu č. p. 946/34) bude zrušena a nahrazena stokou S2. Trasa stoky S2 je navržena podél východní hranice areálu nemocnice, na stávající stoku je napojena v panelovém chodníku, dále je částečně vedena uvnitř areálu v nezpevněných i zpevněných plochách, pod areálem přechází z nezpevněného svahu do asfaltového chodníku pro pěší a napojuje se na původní stoku před ulicí Jordánskou. Na stoku S2 budou přepojeny veškeré zastižené přípojky a stoky z areálu nemocnice.

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy