Veřejná zakázka: Tábor - Klokoty, přetížení kanalizace u nemocnice - 1. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 67
Systémové číslo: P19V00000004
Evidenční číslo zadavatele: VST-04/2019
Datum zahájení: 16.07.2019
Nabídku podat do: 16.08.2019 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tábor - Klokoty, přetížení kanalizace u nemocnice - 1. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Tábor – Klokoty, přetížení kanalizace u nemocnice – 1. etapa“, spočívající zejména ve zkapacitnění odtokové stoky z OK 12 podél východní hranice areálu Nemocnice Tábor před Jordánskou ulicí a vymístění této stoky z nepřístupných soukromých pozemků do veřejných pozemků a pozemků Nemocnice Tábor. Zájmové území se nachází severozápadně od historického centra města Tábor, v blízkosti a částečně v areálu okresní Nemocnice Tábor. Odtok ze stávající odlehčovací komory OK umístěné v blízkosti ul. Kpt. Jaroše je veden podél místní panelové komunikace pro pěší vedoucí podél východní hranice areálu nemocnice (část stoky v této trase zůstane zachována), pokračující stoka dnes vedená dále po soukromých pozemcích (pro mechanizaci nepřístupné údolí bezejmenné vodoteče končící zahradou přilehlou k domu č. p. 946/34) bude zrušena a nahrazena stokou S2. Trasa stoky S2 je navržena podél východní hranice areálu nemocnice, na stávající stoku je napojena v panelovém chodníku, dále je částečně vedena uvnitř areálu v nezpevněných i zpevněných plochách, pod areálem přechází z nezpevněného svahu do asfaltového chodníku pro pěší a napojuje se na původní stoku před ulicí Jordánskou. Na stoku S2 budou přepojeny veškeré zastižené přípojky a stoky z areálu nemocnice.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 6 752 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
 • IČO: 26069539
 • Poštovní adresa:
  Kosova 2894
  39002 Tábor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vstab.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky