Smlouva: Sezimovo Ústí, Vítkovecká ulice - rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 303
Datum uzavření smlouvy: 10.05.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 7 671 812,61
Cena v Kč vč. DPH: 9 282 893,26
Zadávací řízení: Sezimovo Ústí, Vítkovecká ulice - rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace

Název (předmět)

Sezimovo Ústí, Vítkovecká ulice - rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Sezimovo Ústí, Vítkovecká ulice, rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace“ spočívající zejména v rekonstrukci vodovodu, jednotné kanalizace, veřejného osvětlení a rekonstrukci komunikace v ulici Vítkovecká v Sezimově Ústí. Součástí stavby je přepojení stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek a uličních vpustí. Současně dojde k dostavbě NTL plynovodu v ulici včetně návrhu veřejných částí přípojek.

Předmět veřejné zakázky je detailně vymezen v projektové dokumentaci s názvem „Sezimovo Ústí, Vítkovecká ulice, rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace“, jejímž zpracovatelem je společnost Aquaprocon s.r.o., Projektová a inženýrská společnost – divize Praha, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohami č. 1 a č. 2 této výzvy.

Zhotovitel stresstestu zpracuje realizační projekt, jeho dodatky a vyhodnocení stresstestu. Tuto dokumentaci musí vypracovat revizní technik plynových zařízení s kvalifikací dle čl. 23.1.1. TPG 702 04.
Předmět plnění veřejné zakázky bude financován (hrazen) dvěma investory:
- Vodárenskou společností Táborsko s.r.o. (dále též „VST“) a
- Městem Sezimovo Ústí (dále též „SÚ“).
Předmět plnění veřejné zakázky tvoří jedno dílo (jednu zakázku), ale z důvodu financování dvěma investory je rozdělen na dvě části. Na plnění obou částí zakázky bude vybrán jeden zhotovitel (dodavatel), ale s každým investorem bude uzavřena na jednotlivou část zakázky samostatná smlouva o dílo. Zadavatel zdůrazňuje, že se nejedná o rozdělení veřejné zakázky na části ve smyslu § 35 zákona, ale o jedinou zakázku, na kterou je podávána jedna nabídka společná pro obě části.

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy