Veřejná zakázka: Sezimovo Ústí, Vítkovecká ulice - rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 113
Systémové číslo: P23V00000009
Evidenční číslo zadavatele: VST-09/23
Datum zahájení: 15.03.2023
Nabídku podat do: 05.04.2023 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sezimovo Ústí, Vítkovecká ulice - rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Sezimovo Ústí, Vítkovecká ulice, rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace“ spočívající zejména v rekonstrukci vodovodu, jednotné kanalizace, veřejného osvětlení a rekonstrukci komunikace v ulici Vítkovecká v Sezimově Ústí. Součástí stavby je přepojení stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek a uličních vpustí. Současně dojde k dostavbě NTL plynovodu v ulici včetně návrhu veřejných částí přípojek.

Předmět veřejné zakázky je detailně vymezen v projektové dokumentaci s názvem „Sezimovo Ústí, Vítkovecká ulice, rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace“, jejímž zpracovatelem je společnost Aquaprocon s.r.o., Projektová a inženýrská společnost – divize Praha, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohami č. 1 a č. 2 této výzvy.

Zhotovitel stresstestu zpracuje realizační projekt, jeho dodatky a vyhodnocení stresstestu. Tuto dokumentaci musí vypracovat revizní technik plynových zařízení s kvalifikací dle čl. 23.1.1. TPG 702 04.
Předmět plnění veřejné zakázky bude financován (hrazen) dvěma investory:
- Vodárenskou společností Táborsko s.r.o. (dále též „VST“) a
- Městem Sezimovo Ústí (dále též „SÚ“).
Předmět plnění veřejné zakázky tvoří jedno dílo (jednu zakázku), ale z důvodu financování dvěma investory je rozdělen na dvě části. Na plnění obou částí zakázky bude vybrán jeden zhotovitel (dodavatel), ale s každým investorem bude uzavřena na jednotlivou část zakázky samostatná smlouva o dílo. Zadavatel zdůrazňuje, že se nejedná o rozdělení veřejné zakázky na části ve smyslu § 35 zákona, ale o jedinou zakázku, na kterou je podávána jedna nabídka společná pro obě části.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 11 787 820 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
 • IČO: 26069539
 • Poštovní adresa:
  Kosova 2894
  39002 Tábor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vstab.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky