Smlouva: Zpracování čistírenských kalů na AČOV - výkon TDS a KBOZP

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 304
Datum uzavření smlouvy: 22.05.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 692 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 047 320,00
Zadávací řízení: Zpracování čistírenských kalů na AČOV - výkon TDS a KBOZP

Název (předmět)

Zpracování čistírenských kalů na AČOV - výkon TDS a KBOZP

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP) při realizaci stavby s názvem „Zpracování čistírenských kalů AČOV Tábor“ (dále jen „projekt“) s investičními náklady cca 250 mil. Kč bez DPH, dle následující základní specifikace jednotlivých částí zakázky.

Předmětem plnění části 1 VZ „Technický dozor stavebníka“ je poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka. Podrobný rozsah předmětu plnění je podrobně specifikován v příloze č. 2a (Příkazní smlouva TDS - vzor).
Předmětem plnění části 2 VZ „Koordinátor BOZP“ je poskytnutí služeb koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Podrobný rozsah předmětu plnění je podrobně specifikován v příloze č. 2b (Příkazní smlouva KBOZP - vzor).

Rozsah a podmínky realizace projektu (dozorované stavby) jsou určeny projektovými podklady, které jsou přílohou č. 1, jejichž zpracovatelem je sdružení firem Společnost AQP – EKOEKO, zastoupená vedoucím společnosti AQUA PROCON, s.r.o., projektová a inženýrská společnost, se sídlem Palackého tř. 12, 612 00 Brno, Divize Praha, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7, IČO: 46964371. Projekt bude spolufinancován z Operačního programu životní prostředí, reg. číslo projektu: CZ.05.01.05/07/22_004/0000173.

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy