Veřejná zakázka: Zpracování čistírenských kalů na AČOV - výkon TDS a KBOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 111
Systémové číslo: P23V00000007
Evidenční číslo zadavatele: VST-07/2023
Datum zahájení: 17.04.2023
Nabídku podat do: 03.05.2023 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování čistírenských kalů na AČOV - výkon TDS a KBOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP) při realizaci stavby s názvem „Zpracování čistírenských kalů AČOV Tábor“ (dále jen „projekt“) s investičními náklady cca 250 mil. Kč bez DPH, dle následující základní specifikace jednotlivých částí zakázky.

Předmětem plnění části 1 VZ „Technický dozor stavebníka“ je poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka. Podrobný rozsah předmětu plnění je podrobně specifikován v příloze č. 2a (Příkazní smlouva TDS - vzor).
Předmětem plnění části 2 VZ „Koordinátor BOZP“ je poskytnutí služeb koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Podrobný rozsah předmětu plnění je podrobně specifikován v příloze č. 2b (Příkazní smlouva KBOZP - vzor).

Rozsah a podmínky realizace projektu (dozorované stavby) jsou určeny projektovými podklady, které jsou přílohou č. 1, jejichž zpracovatelem je sdružení firem Společnost AQP – EKOEKO, zastoupená vedoucím společnosti AQUA PROCON, s.r.o., projektová a inženýrská společnost, se sídlem Palackého tř. 12, 612 00 Brno, Divize Praha, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7, IČO: 46964371. Projekt bude spolufinancován z Operačního programu životní prostředí, reg. číslo projektu: CZ.05.01.05/07/22_004/0000173.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tábor

Zadavatel

 • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
 • IČO: 26069539
 • Poštovní adresa:
  Kosova 2894
  39002 Tábor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vstab.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky