Smlouva: Zpracování čistírenských kalů na AČOV - PDÚR

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 99
Datum uzavření smlouvy: 18.02.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 890 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 286 900,00
Zadávací řízení: Zpracování čistírenských kalů na AČOV - PDÚR

Název (předmět)

Zpracování čistírenských kalů na AČOV - PDÚR

Stručný popis

Zadavatel je vlastníkem zařízení na čištění odpadních vod a potřebuje zajistit u externího dodavatele zpracování dokumentace pro územní řízení a dokumentace ke zjišťovacímu řízení EIA na stavbu sušárny zvodnělých kalů ČOV.
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro územní řízení a dokumentace dle přílohy č. 3 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č.100/2001 Sb.“) k posouzení záměru ve zjišťovacím řízení dle zákona č.100/2001 Sb. na stavbu sušárny zvodnělých kalů ČOV (dále též „Sušička kalů“) a poskytnutí s tím souvisejících služeb včetně zajištění inženýrské činnosti potřebné k získání pravomocného územního rozhodnutí.

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy