Veřejná zakázka: Zpracování čistírenských kalů na AČOV - PDÚR

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 63
Systémové číslo: P18V00000007
Evidenční číslo zadavatele: VST-07/2018
Datum zahájení: 06.12.2018
Nabídku podat do: 17.12.2018 14:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování čistírenských kalů na AČOV - PDÚR
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel je vlastníkem zařízení na čištění odpadních vod a potřebuje zajistit u externího dodavatele zpracování dokumentace pro územní řízení a dokumentace ke zjišťovacímu řízení EIA na stavbu sušárny zvodnělých kalů ČOV.
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro územní řízení a dokumentace dle přílohy č. 3 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č.100/2001 Sb.“) k posouzení záměru ve zjišťovacím řízení dle zákona č.100/2001 Sb. na stavbu sušárny zvodnělých kalů ČOV (dále též „Sušička kalů“) a poskytnutí s tím souvisejících služeb včetně zajištění inženýrské činnosti potřebné k získání pravomocného územního rozhodnutí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
 • IČO: 26069539
 • Poštovní adresa:
  Kosova 2894
  39002 Tábor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vstab.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky