Veřejná zakázka: Tábor - Stoklasná Lhota, vodovod a kanalizace - DSP+DPS+AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 119
Systémové číslo: P23V00000015
Evidenční číslo zadavatele: VST-26/2023
Datum zahájení: 18.10.2023
Nabídku podat do: 03.11.2023 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tábor - Stoklasná Lhota, vodovod a kanalizace - DSP+DPS+AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou projekční a inženýrské služby pro vyhotovení projektových podkladů potřebných pro vydání stavebního povolení (DSP), zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby (DPS) včetně zpracování výkazu výměr a kontrolního rozpočtu a výkon autorského dozoru (AD) stavby s názvem „Tábor, Stoklasná Lhota – vodovod a kanalizace“. Jednotlivé činnosti budou prováděny v obvyklém rozsahu. Předpokládané investiční náklady stavební akce jsou 120 mil. Kč bez DPH.

Projektová dokumentace bude vypracována ve stupních pro stavební povolení a provádění stavby. Součástí předmětu plnění je rovněž zpracování plánu BOZP, návrhu DIO a případné zpracování havarijních a povodňových plánů. Součástí plnění předmětu díla je zajištění všech potřebných průzkumů, bilancí, posudků, věcných břemen, veřejných sítí a zaměření řešeného území v rozsahu potřebném pro zdárné a úplné zhotovení projektové dokumentace. Dále zhotovitel v rámci plnění veřejné zakázky zajistí vydání pravomocného stavebního povolení.

Předmětem plnění veřejné zakázky je i provedení detailního posouzení čistírny odpadních vod navrhnuté v dokumentaci pro územní rozhodnutí a provedení alternativního návrhu jiného ekonomicky přijatelnějšího řešení centrálního čistění odpadních vod ve Stoklasné Lhotě. Dále je předmětem plnění veřejné zakázky zpracování projektové dokumentace napojení jednotlivých objektů (vodovodních a kanalizačních přípojek), včetně zajištění podkladů pro vydání příslušného stavebního povolení těchto přípojek. Součástí je podrobná pasportizace objektů, návrh na napojení objektů, umístění přípojek, komunikace s vlastníky nemovitostí, zajištění souhlasů u vlastníků nemovitostí a zajištění předání potřebných dokumentů vlastníkům nemovitostí, včetně provedení průzkumu zájmu o napojení. PD bude obsahovat návrh na kompletní obnovu komunikací.

Na realizaci stavby bude zadavatel žádat o dotaci v rámci OPŽP 2021 – 2027.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 474 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tábor

Zadavatel

 • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
 • IČO: 26069539
 • Poštovní adresa:
  Kosova 2894
  39002 Tábor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vstab.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky